Wyłącz komentarze

Ten tekst został przetłumaczony za pomocą oprogramowania do tłumaczenia maszynowego.
Tekst oryginalny w języku angielskim >

Jeśli nie chcesz, aby Twoja publikacja lub praca pozostawiały komentarze, możesz wyłączyć tę funkcję.

W tym celu w prawym górnym rogu publikacji kliknij . Wybierz „Wyłącz komentarze” z dostępnych opcji. Gdy ta funkcja jest włączona, nowe komentarze nie mogą być dodawane do wpisu, a stare komentarze nie będą widoczne.

Aby go ponownie włączyć, powtórz powyższe kroki i wybierz „Włącz komentarze” z dostępnych opcji.