Usuń komentarz

Ten tekst został przetłumaczony za pomocą oprogramowania do tłumaczenia maszynowego.
Tekst oryginalny w języku angielskim >
Komentarze mogą usuwać właściciel komentarza oraz właściciel wpisu, który został skomentowany. Jeśli komentarz zostanie usunięty, wszystkie powiązane elementy (odpowiedzi na komentarz) zostaną usunięte.

Aby usunąć komentarz, najedź kursorem (na PC)/kliknij (na urządzeniu mobilnym) na komentarz, po czym w prawym górnym rogu komentarza pojawi się symbol kosza na śmieci. Kliknij na niego i potwierdź usunięcie.