Zdjęcie profilowe

Ten tekst został przetłumaczony za pomocą oprogramowania do tłumaczenia maszynowego.
Tekst oryginalny w języku angielskim >
Zdjęcie profilowe jest wyświetlane na stronie użytkownika, a także we wszystkich przypadkach, gdy użytkownik udostępnia treści lub wysyła wiadomości.
Aby przesłać zdjęcie profilowe, skorzystaj z poniższych wskazówek.

Dla witryny Jose Art Gallery w przeglądarce na komputerze
  1. Kliknij symbol profilu w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz „Ustawienia konta” z menu rozwijanego.
  3. Kliknij symbol znajdujący się nad twoim imieniem i nazwiskiem.
  4. Prześlij zdjęcie i kliknij „Zapisz”.
Dla witryny Jose Art Gallery w przeglądarce na urządzeniu mobilnym
  1. Kliknij „Profil” w prawym dolnym rogu.
  2. Kliknij symbol znajdujący się nad twoim imieniem i nazwiskiem.
  3. Prześlij zdjęcie i kliknij „Zapisz”.
Aby zaktualizować (zmienić) swoje zdjęcie profilowe, musisz powtórzyć kroki opisane powyżej.

Wymagania dotyczące zdjęcia profilowego:
Format pliku JPEG, PNG, WEBP, nie większy niż 25 MB.
Minimalna szerokość 600 pikseli.