Zdjęcie na okładce

Ten tekst został przetłumaczony za pomocą oprogramowania do tłumaczenia maszynowego.
Tekst oryginalny w języku angielskim >
Dla witryny Jose Art Gallery w przeglądarce na komputerze
  1. Kliknij symbol profilu w prawym górnym rogu.
  2. Wybierz „Profil” z menu rozwijanego.
  3. W prawym górnym rogu kliknij „Dodaj zdjęcie na okładkę”.
  4. Prześlij zdjęcie i kliknij „Zapisz”.
Dla witryny Jose Art Gallery w przeglądarce na urządzeniu mobilnym
  1. Kliknij „Profil” w prawym dolnym rogu.
  2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij symbol .
  3. Prześlij zdjęcie i kliknij „Zapisz”.
Aby zaktualizować (zmienić) zdjęcie w tle, musisz powtórzyć kroki opisane powyżej.

Wymagania dotyczące zdjęcia na okładkę
Format pliku JPEG, PNG, WEBP, nie większy niż 25 MB.
Minimalna szerokość 1024 pikseli.