Stan wiadomości

Ten tekst został przetłumaczony za pomocą oprogramowania do tłumaczenia maszynowego.
Tekst oryginalny w języku angielskim >
(szary) — wiadomość została wysłana od Ciebie, a druga strona została dostarczona, o czym otrzymała powiadomienie.

(niebieski) — wiadomość została przeczytana przez rozmówcę.