Центр підтримки користувачів

Видалити коментар

Коментарі можуть видаляти власник коментаря та власник публікації, до якої залишили коментар. У разі видалення коментаря, всі дочірні елементи (відповіді на коментар) будуть видалені.

Щоб видалити коментар, наведіть курсор миші (на ПК)/натисніть (для моб.) на коментар, після чого у правому верхньому куті коментаря з'явиться символ кошика. Натисніть і підтвердіть видалення.